Boligforening

En boligforening er en forsamling af bebyggelser eller afdelinger, der udgør en selvstændig økonomisk enhed. En boligforening ejer altså boligbebyggelsen og udlejer dens lejligheder til sine medlemmer.

Boligforening er en fælles betegnelse for andelsboligforeninger og ejerforeninger, men kan også omfatte almennyttige boligsselskaber. Disse boligforeninger er alle underlagt lovgivningen, der gælder for den enkelte type forening eller selskab. 

Andelsboligforeninger vs. ejerforeninger

Andelsboligforeninger og ejerforeninger minder om hinanden, men adskiller sig også fra hinanden på mange punkter. Når du køber en andelsbolig, køber du ikke selve boligen, som man gør ved en ejerlejlighed. I stedet køber man en andel i andelsboligforeningen, som giver en ret til at bo i en af andelsboligforeningens boliger. I en andelsboligforening skal man som køber også typisk godkendes af foreningen inden man får lov til at købe. Når du køber en ejerlejlighed, er du juridisk ejer af lejligheden.

I en andelsboligforening ejer du en del af foreningens formue, men hæfter samtidig også for dens gæld. Der er også et loft for, hvor højt du må prissætte andelsboligen, når den skal sælges. Til gengæld skal du ikke betale ejendomsværdiskat, som man skal ved en ejerlejlighed. En andelsbolig kan derfor betragtes som et billigere alternativ til en ejerlejlighed. 

Når det kommer til lånemuligheder, er der også forskel. Når du køber en ejerlejlighed kan du finansiere lånet ved et realkreditlån. Ved andelsboliger derimod kan du kun optage et banklån, som ofte har en højere rente.

Bliv klogere på andelsboligforeninger og ejerforeninger her.