Konflikter i byggesager – sådan forebygger du dem

Der er de byggesager, hvor alt går som planlagt, budget og tidsplan bliver overholdt, og kommunikationen går som smurt – og så er der de andre. Desværre er det sjældent, at byggesager går fuldstændigt gnidningsfrit. Og hvis du sætter næsen efter det perfekte forløb, kan det være svært at undgå at blive skuffet.

Byggesager kræver planlægning og koordinering mellem mange forskellige parter og kan give anledning til stress og konflikter. Det kan derfor være en god idé at tage de nødvendige forbehold og remedier i brug for at forebygge konflikter i byggesager. 

Fleksibilitet og realistiske forventninger

Større byggeprojekter byder ofte på uforudsete opgaver og udfordringer, og det gør, at man ofte kan være nødsaget til at rykke i tidsplan og budget. Du kan derfor forebygge konflikter i byggesager ved at væbne dig med realistiske forventninger og en fleksibel tilgang.

Hvis du går til projektet med en realistisk tankegang og god forståelse for jeres tidsplan, budget og ressourcer, er sandsynligheden for, at du bliver skuffet mindre. Det samme gælder, hvis du er fleksibel og åben over for ændringer i planerne, hvis det viser sig nødvendigt. 

Klar kommunikation og aftaler 

Klar kommunikation er nøglen til at undgå de fleste misforståelser. Det gælder også i byggesager. Sørg derfor for at have åbne og regelmæssige møder med byggerådgiver, arkitekt og entreprenør for at sikre, at alle er enige og forstår hinandens forventninger. 

Men kommunikation og forventningsafstemning er ikke altid nok. Det er altid en god idé at have skriftlige aftaler, der specificerer opgaver, tidsplaner og budgetter. Dette sikrer, at alle er enige, og at der ikke er nogen tvivl om, hvad der forventes af hver part. 

Husk alle byggesagens parter – også beboerne

Der er mange involverede parter i et byggeprojekt, og alene det kan være svært at få til at forløbe gnidningsfrit. Men det er vigtigt, at man også husker dem som ikke er direkte involveret i planlægningen, men som påvirkes på daglig basis – nemlig ejendommens beboere. 

Byggeprojekter er sjældent kønne eller belejlige for dem, der lever i det. Og ofte er en af bestyrelsens hovedpiner i en byggesag at besvare og håndtere klager fra beboere vedrørende ejendommens renoverings- eller vedligeholdelsesprojekt. Løbende information og opdatering om byggesagen, kan derfor være med til at forebygge klager fra beboere.

Her kan det være ideelt med en digital løsning, der gør det nemt og hurtigt at give beboere information og varsle om ændringer. En digital kommunikationsplatform som MinEjendom, kan være behjælpelig med dette. 

En byggerådgiver kan hjælpe med at forebygge konflikter i byggesager

For at sikre et glidende og effektivt forløb er klar kommunikation og forventningsafstemning typisk løsningen. Dette kan en byggerådgiver hjælpe med.

En byggerådgiver bringer en stor mængde erfaring og ekspertise til bordet ved byggeprojekter. De kan være med til at sikre, at alle aspekter af byggeprojektet, såsom budget, tidsplan og krav til kvalitet overholdes. Ligeledes kan de være med til at identificere potentielle problemer allerede tidligt i byggeprojektet. Samtidig kan de hjælpe med at finde løsninger i samarbejde med jer, entreprenør, arkitekt og andre involverede parter. Alt sammen for at undgå at problemerne udvikler sig til en konflikt.

Byggerådgivere har ofte erfaring med at løse tvister mellem entreprenører, bygherre og arkitekter. De kan derfor trække på deres viden fra lignende projekter og hjælpe med at finde en løsning, som er tilfredsstillende for alle parter. 

Derudover kan en byggerådgiver fungere som bestyrelsens tillidspartner, der holder øje med projektets fremskridt og sikrer at byggesagen forløber som den skal og i overensstemmelse med de krav, der måtte være. 

En byggerådgiver kan være nøglen til at undgå og forebygge konflikter i byggesager. 

Når konflikten ikke kan løses internt

Hvis I ender ud i en konflikt i jeres byggesag, eller oplever en konfliktoptrapning, som I ikke ser blive løst mellem de involverede parter, kan det være nødvendigt at involvere en advokat, der kan agere konfliktmægler. 

Alt i alt er det vigtigt at huske på, at byggeprojekter er et samarbejde mellem mange parter. Det er derfor vigtigt, at alle parter arbejder sammen for at undgå konflikter. Sørg derfor for at forventningsafstemme med hinanden, og sæt jer ind i hinandens individuelle ansvarsområder. Mange konflikter i byggesager skyldes misforståelser om, hvem der bærer hvilket ansvar.

Læs også: 3 gode grunde til at gøre jeres boligforening digital