Fordele ved at bo til leje

At bo til leje anses ofte som en midlertidig løsning, men sådan er det ikke nødvendigvis. Der er mange fordele ved at bo til leje.

Interessen for at bo til leje er steget

Det er attraktivt at eje sin egen bolig, og mange stræber herefter. Idéen om at være herre over eget hus og betale af til sig selv er da også fristende, men ifølge tal fra Danmarks Statistik har flere danskere fået øjnene op for lejeboligerne. Fra 2011 til 2021 er antallet af danske lejere steget med 14,7 procent. 

Den stigende interesse i lejeboliger skyldes flere ting. Vi har set en generel befolkningsvækst de seneste 40 år, der har skabt en stor efterspørgsel på boliger. Ligeledes spiller civilstatus en rolle. Der er kommet flere enlige. Faktisk udgjorde enlige 65 procent af lejerne i Danmark i 2020. Det skriver Nordea. De danske lejeboliger er typisk også placeret i attraktive områder, altså i storbyerne, hvor mange danskere ønsker at bo. Lejeboligen er derfor ofte nøglen til et liv i byen, særligt nu hvor boligpriserne disse steder er så høje, at det kan være svært at blive kreditgodkendt. 

Men det er mere end blot mangel på boliger, der gør det fordelagtigt at bo til leje.

Slipper for ekstra udgifter 

Når man bor til leje slipper man for den store udbetaling til boligkøb, samt det store bank- eller realkreditlån. Man gældsætter sig derfor ikke, og sparer væsentligt flere penge ved kun at skulle betale et depositum samt månedlig husleje til udlejer. 

Derudover skal du ikke tænke på at skulle betale ejendomsværdiskat og grundskyld. 

Undgår markante prisfald på boligmarkedet

Når du lejer en lejlighed, slipper du for bekymringen om et boligmarked, hvor priserne falder. Det kan være svært at forudsige, hvorledes boligmarkedet udvikler sig, og det kan gå i begge retninger. Men hvis boligmarkedet støder ind i en krise, så er du som boligejer ikke sikret. Du risikerer derved at hæfte for store tab i forbindelse med salg af din bolig.

At bo til leje giver fleksibilitet

Når du bor til leje, har du også en langt mere fleksibel boligsituation i tilfælde af, at du vælger at flytte. Du kan nemlig med kort varsel opsige dit lejemål, og herfra er det udlejers eget ansvar at finde en ny lejer. Skal du i stedet af med en ejerbolig, kan du risikere en lang og sej salgsproces, hvor du lider store økonomiske tab. 

Vedligeholdelse påhviler udlejer

Bor du i en ejerbolig, så står du selv for vedligeholdelse af dit hjem. I en lejebolig er det udlejers ansvar. Der kan dog stå skrevet i kontrakten, at du skal vedligeholde det indvendige. 

Derudover er der i udlejningsejendomme som regel tilknyttet en vicevært, der tager sig af praktiske ting. Hvis din radiator pludselig ikke virker, du skal have udskiftet inventar i køkkenet eller dit toilet begynder at løbe, så kan du ringe eller skrive til viceværten. I en ejerbolig står du selv med regningen. 

Inden du flytter ind i en ejerbolig, skal du også selv sørge for gulvafslibning, maling og lignende. I en lejebolig er alt dette allerede gjort på forhånd. 

Boligstøtte gælder ikke for boligejere

Det kan godt være, at det virker mere logisk at betale af “til sig selv”, når du hver måned betaler et beløb til banken, for at bo i din lejlighed. Til gengæld får du ingen økonomisk støtte. Det kan du, når du bor til leje. Her har du nemlig mulighed for at søge om boligstøtte, og det kan være en stor hjælp, hvis lejeprisen er høj.

Læs også: Digitale løsninger kan opfylde behov hos lejer og ejer