Klager fra lejere: Sådan kan de undgås

Klager fra lejere er en typisk hovedpine, som professionelle udlejere skal forholde sig til på daglig basis. 

Måden hvorpå du som udlejer håndterer klager og henvendelser fra dine lejere, kan være afgørende for din forretning. Klager fra lejere kan nemlig føre til negativ omtale, økonomiske omkostninger og besvær med at finde nye lejere. Derfor gør du klogt i at tage nødvendige forholdsregler for at undgå klager. 

God kommunikation

Mange danskere, der har boet til leje, har haft en dårlig oplevelse med en udlejer. Hvad enten det har omhandlet uventede huslejestigninger, et depositum der ikke blev betalt tilbage eller et løbende toilet, der ikke blev fikset, har mange af lejernes dårlige oplevelser én ting til fælles – Det kunne være løst med god kommunikation.

At have en god og klar kommunikation med sine lejere er afgørende for lejeroplevelsen. Det indebærer både hurtig besvarelse af henvendelser og nem tilgang til hjælp. Det er vigtigt at sørge for at lejere har kontaktoplysninger på den eller de kontaktpersoner, som de skal henvende sig til, hvis de har spørgsmål, bekymringer eller konkrete problemer, der skal løses. 

Vær åben og tag imod løbende feedback fra lejere og reagér herpå. Det kan være med til at forbedre lejernes oplevelse og forhindre eventuelle konflikter.

Ønsker du at spare tid på kommunikationen med dine lejere, samtidig med at du yder den bedst mulige service, så kan du med fordel bruge MinEjendom til at informere, varsle og kommunikere med dine lejere. 

Vedligeholdelse kan forebygge klager fra lejere

Vedligeholdelse af selve ejendommen og de enkelte boliger er ligeledes et vigtigt punkt for at undgå klager fra lejere. Mange klager drejer sig nemlig om de konkrete boligforhold. Det er vigtigt at tage sig af alle reparationer og opgaver, der er nødvendige for at opretholde en sikker og livskraftig bolig. Sørg derfor for at have en 10-årig vedligeholdelsesplan, der kan være med til at specificere og tydeliggøre kommende vedligeholdelsesprojekter på ejendommen. Det gælder også for nybyggeri. Selvom ejendommen er ny og fremstår i fremragende stand, kan der stadig være skjulte mangler og byggefejl. 

Ved at føre regelmæssige inspektioner af ejendommen og lejemålene, kan du også være med til at identificere eventuelle problemer, eller noget der kan føre til problemer, inden de udvikler sig og giver anledning til klager fra lejere.

Vedligeholdelse kan derfor også være med til at forhindre fremtidige klager fra lejere.

Hav styr på lejekontrakten

Lejekontrakten spiller også en central rolle i forholdet mellem udlejer og lejer. Det er vigtigt at have en klar og præcis lejekontrakt, der beskriver alle forventninger og regler for lejemålet. Dette vil hjælpe med at undgå misforståelser og sikre, at alle parter er enige om deres forpligtelser og rettigheder.

Det er alt i alt vigtigt at du som professionel udlejer tager ansvar og sørger for at dine lejeres behov bliver opfyldt. Med en klar og tydelig lejekontrakt, god kommunikation og løbende vedligeholdelse kan du hjælpe dig selv godt på vej mod gladere lejere.

Læs også: Digitale løsninger kan opfylde behov hos lejer og ejer