Andelsboligforening

En andelsboligforening er en forening, der har til formål at drive en ejendom for beboere. Når man køber en andelslejlighed, køber man en andel af andelsboligforeningens formue, og hermed retten til at bo i en af boligerne i ejendommen.

Sådan adskiller en andelsboligforening sig

Andelsboligen adskiller sig fra ejerboligen på flere parametre. Den adskiller sig, når det gælder lån, krav til vedligeholdelse, grad af ejerskab og forpligtelser. En andelsbolig finansieres med et banklån, som har en højere rente end realkreditlån. Andelsboligforening er fælles om at vedligeholde ejendommen, men den enkelte andelshaver står for den indvendige vedligeholdelse i deres egen bolig. Derudover skal den enkelte andelshaver ikke betale ejendomsværdiskat. Det gør andelsboligforeningen i fællesskab. Til gengæld hæfter medlemmerne i en andelsboligforening også kollektivt for foreningens gæld. 

Beslutninger tages i fællesskab

Beslutninger om drift, husorden, vedtægter, økonomi, vedligehold og renovering tages også i fællesskab af ejendommens beboere og bestemmes på den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen er andelsboligforeningens vigtigste møde. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, og senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Andelsboligforeningens økonomi

Andelsboligforeningens økonomi består af andelshavernes indskud, månedlige boligafgift, lejeindtægter – hvis der er erhvervslejemål – samt de lån, som foreningen har optaget.

Drift af en andelsboligforening

Andelsboligforeningen vælger selv en bestyrelse, som har til opgave at varetage den daglige drift. Bestyrelsen består typisk af en formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt en næstformand. Bestyrelsen består af frivillige. De sidder med et stort ansvar og mange forpligtelser, når det kommer til ejendommens drift og vedligeholdelse. Alle blive en del af bestyrelsen i en andelsboligforening. Det kræver hverken faglige kompetencer eller erfaring, blot tid og interesse for at drive en ejendom.

Større andelsboligforeninger, som typisk består af mere end 20 boliger, hyrer oftest en ejendomsadministrator for at blive aflastet for tungere økonomiske opgaver, såsom opkrævninger, regnskab, budgetter og lignende.

Ønsker du at vide mere om andelsboligforeninger og ejerforeninger, samt hvorledes drift og vedligeholdelse heraf fungerer, så kan du læse mere her.