Den gode relation til lejer – derfor er det vigtigt

Den gode relation til lejer er vigtig for selve lejeroplevelsen. Som udlejer ønsker man typisk trofaste lejere, som betaler deres regninger til tiden, som vedligeholder boligen, ikke larmer eller brokker sig, og som bliver boende længe. Men denne type lejer kommer ikke af sig selv. Det kræver en indsats fra udlejers side – og her spiller kommunikation en central rolle.

Mange har haft dårlige lejeroplevelser

Mange danskere, der bor til leje eller har prøvet at bo til leje, har haft dårlige oplevelser med deres udlejer. Det kan omhandle alt fra uenigheder om tilbagebetaling af depositum, manglende varsling omkring forskellige forhold til en utæt håndvask, der ikke er blevet fikset. Listen er nærmest uendelig. Men noget de forskellige lejeroplevelser har til fælles er, at mange af dem kunne være løst med bedre kommunikation mellem lejer og udlejer. 

Dårlige lejeroplevelser er dårlig forretning

En sur eller utilfreds lejer er ikke kun tidskrævende og anstrengende, men også dårlig forretning. Utilfredse lejere kan faktisk have betydelig indvirkning på din forretning som udlejer. De kan påvirke alt fra din udlejningsevne og din indtjening til dit omdømme. Alt sammen noget der hænger uløseligt sammen. 

Hvis din lejer er utilfreds, kan de ende med at opsige deres lejekontrakt, hvilket har betydning for din indkomst som udlejer. Du vil skulle bruge tid på at finde en ny lejer, og hvis din tidligere lejer allerede har delt deres oplevelse, eller taler med en potentiel lejer, kan det påvirke dine chancer for at få udlejet boligen.

Stor udskiftning i lejere kan føre til øgede vedligeholdelsesomkostninger og ledige lejligheder, som i sidste ende kan resultere i nedgang i din ejendoms værdi. 

Tilfredse lejere er derfor en vigtig faktor for udlejningsejendommes succes. 

Hvad kan du gøre for at sikre den gode relation til lejer

For at sikre den gode relation til din lejer, skal du først og fremmest have styr på vigtige og nødvendige forhold, såsom love, krav og frister. Det lyder banalt, men det er immervæk noget, der gør, at mange lejere vælger en udlejer fra. 

At vedligeholde ejendommen og lejemålene, samt føre regelmæssige tilsyn er ligeledes vigtigt for dine lejeres tilfredshed. Mange klager fra lejere bunder i dårlige boligforhold. Kommer man derfor disse i forkøbet, er man et skridt tættere på den gode relation. 

Med god og tydelig kommunikation kan relationen mellem lejer og udlejer styrkes. Tag imod feedback fra lejere, svar på deres henvendelser og kommunikér ud omkring generelle informationer, ændringer eller forhold lejer skal være opmærksom på. Det kan forbedre lejernes oplevelse og forhindre eventuelle konflikter, hvis de føler sig ordentlig oplyst.

Digital kommunikation kan fremme den gode relation til lejer

Digitale platforme, som MinEjendom, giver gode forudsætninger for bedre kommunikation mellem lejer og udlejer – og det er noget, der fremmer den gode relationen til lejer. En rapport af EjendomDanmark og Rambøll viser, at lejere og ejere har et ønske om bedre intern kommunikation i deres ejendom, samt at der er flertal for digitale kommunikationsløsninger. 

74% af lejerne fra undersøgelsen svarer, at kommunikation mellem dem og ejendomsejer er væsentlig. 55% af lejerne svarer, at digitale kommunikationsløsninger kan forbedre kontakten til udlejer. Ligeledes vil 67% gerne involveres, når det gælder digitale tiltag.

Digitale kommunikationsplatforme kan også aflaste udlejer. Det er nemt og hurtigt at varsle om ændringer eller give en vigtig information til lejerne. Samtidig kan en digital kommunikationsplatform også give lejerne mulighed for at interagere sammen internt og skabe et fællesskab, hvor de kan have sociale arrangementer, hjælpe hinanden med at besvare spørgsmål eller løse andre problematikker.

Læs også: Klager fra lejere: Sådan kan de undgås