Energitilskud til andelsboligforeningen

Har jeres andelsboligforening energimærke E, F eller G? Så har I mulighed for at få tilskud til at gøre foreningen mere klimavenlig. I kan nemlig søge energitilskud til fornyelse af ejendommen helt frem til 2026.

Energipriserne er rekordhøje

El- og gas-priserne er rekordhøje. Dette gælder i hele Europa. Prisen på el i Danmark er tredoblet på et år, og prisen på naturgas er seksdoblet. Dette sætter tankerne i gang, når det kommer til vores forbrug. Selvom der er udsigt til at priserne på et tidspunkt falder igen, er det en godt for os at huske på, hvor dyrt det kan blive, når vi skruer op for varmen eller glemmer at slukke lyset.

Årsagen til at vi oplever så markante prisstigninger skyldes blandt andet at udbuddet er meget lavt. Det skyldes at de Nordvesteuropæiske lande har oplevet mindre vind i løbet af sommeren, hvilket har resulteret i, at vindmøllerne har leveret markant mindre strøm. Samtidig er efterspørgslen på energi steget. Dette er sket i takt med at flere europæiske lande er genåbnet efter coronakrisen.

Men hvad hvis vi siger, at der er god mulighed for at spare mange penge på dette område, også når priserne falder igen? I 2021 blev det muligt for boligejere og boligforeninger at søge tilskud til energifornyelse af deres ejendom. Energitilskuddet hjælper ejendomsejere til at finansiere energivenlige og CO2-udslipsbegrænsnende løsninger. Dette betyder at jeres forening kan spare en masse penge samtidig med, at I reducerer jeres miljøbelastning.

For at søge tilskud, skal man søge via. Energistyrelsens tilskudsordning. Der kan søges energitilskud helt frem til 2026, men puljerne åbnes i etaper og pengene fordeles efter først-til-mølle.

Læs også, hvordan du formindsker vandforbruget i andelsboligforeningen.

Hvem i andelsboligforeningen kan søge energitilskud?

Dem der kan søge puljen for andelsboligforeningen, er de ’tegningsberettigede’. Det kan være enten formand, næstformand eller en fagmand som har fået fuldmagt til at ansøge. Den der ansøger skal kunne dokumentere, at de repræsenterer foreningen i ansøgningen.

På SparEnergi.dk står der: ”Du kan sagtens søge om tilskud til mere end 1 energiforbedring. Hvis du ender med at skifte mindre eller vælger en mindre energieffektiv løsning, end du har søgt tilskud til, bliver dit tilskud også mindre. Du kan højst få tilskud for det, du har søgt om.”

De understreger dog, at det ikke er muligt at få tilskud med tilbagevirkende kraft. Så hvis I allerede har foretaget en forbedring, der kan kategoriseres indenfor et af tilbuddene, så er det desværre ikke muligt at søge om økonomisk støtte hertil. Herudover er det relevant at pointere, at I kun kan få tilskud én gang.

De fleste af tilskuddene går udelukkende til ejendomme, der hører under energimærke E, F og G, og gives alt afhængigt af den type og størrelse energiforbedring I søger.

Bygningspuljen er lukket for ansøgninger i år, men åbnes igen i 2022.

Det kan I søge energitilskud til

Isolering:

Det er muligt at søge tilskud til udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg. Det er også muligt at få tilskud til efterisolering af tag og loft. Herudover kan I søge tilskud til isolering af terrændæk og udvendig isolering af sokkel ved terrændæk. Denne form for tilskud gælder kun for ejendomme med energimærke E, F og G.

Vinduer:

Det er muligt at få tilskud til udskiftning af facadevinduer, ovenlysvinduer, samt montering af forsatsramme eller koblet ramme på vinduer. Dette tilskud gælder også kun for energimærke E, F, og G.

Skift af varmetype:

Det er også muligt at få tilskud til at få skiftet varmetype. Dette gælder for alle ejendomme uanset energimærke. I kan få tilskud, hvis varmer op med olie, gas, biomasse eller elvarme. I kan kun få tilskud, hvis I ikke bor i et fjernvarmeområde. I kan få tilskud til at få lavet vand- eller jordvarmepumpe, og dette kan kombineres med ventilationsanlæg.

Optimering af husets drift:

I kan også få tilskud til optimering af husets drift. Dette indebærer etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding via varmepumpe og vandbårent radiatoranlæg, eller balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmeveksler. I kan også få tilskud til varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning. Herudover kan I også få tilskud til konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg. Denne slags tilskud gælder også kun for ejendomme med energimærke E, F og G.

Det kræver lidt forberedelse at søge energitilskud, og der er mange ting man skal være opmærksom på. Energistyrelsen oplever ofte fejl i de ansøgninger de modtager, hvilket forsinker hele godkendelsesprocessen, der i forvejen kan tage lang tid. Det kan derfor godt betale sig at være grundig med sin ansøgning, og måske kan det være en god idé at søge professionel hjælp.

Du kan læse mere om tilskuddene, og hvordan du søger her.