Byggerådgivernes tanker om bæredygtig renovering

Det kræver overtalelse at få boligforeninger til at tilvælge bæredygtig renovering fremfor de mere konventionelle metoder. Det mener SCHØDTs byggerådgivere. Det kræver blandt andet større kreativitet, motivation og oplysning at få boligforeninger til at vælge den bæredygtige vej.

Bæredygtig renovering er vigtigt

Bæredygtighed er et begreb, der ligger på alles læber, og er noget som virksomheder, boligforeninger og privatpersoner tænker over og forsøger at implementere i deres dagligdag og fremtidige planer. Vi har alle et ansvar for at gøre verden til et bedre sted at leve. Det samme mener SCHØDTs byggerådgivere.

”Det er den vej det går, lige meget om man vil det eller ej.” – Pointerer byggerådgiver Thomas Beck Møller fra SCHØDT byggerådgivning i et interview med MinEjendom.

Boligforeninger og byggerådgivere har et stort ansvar overfor miljøet, når de står over for nye renoverings- eller vedligeholdelsesprojekter. Der indgår mange materialer, ressourcer som er skadelige for miljøet og som forurener. Derfor er vi nødt til at overveje, hvordan vi kan renovere med mindst muligt klimaaftryk.

Det er mere bæredygtigt at renovere en bygning fremfor at nybygge. Det pointerer SCHØDTs byggerådgivere. Dette bekræfter et studie udført af forskere fra DTU, der har undersøgt miljøbelastningen af forskellige typer byggeri i Grønland. Undersøgelsen konkluderer, at det er mere bæredygtigt at renovere fremfor at nybygge. Det gælder for eksempel, hvis man genbruger den bærende konstruktion, som eksempelvis beton. Du kan læse mere om studiet her.

Det giver derfor god mening at vedligeholde jeres ejendom ved at genanvende de materialer, I allerede har til rådighed, fremfor at bygge med helt nye materialer.

Ifølge Energistyrelsen kan man sikre miljømæssig kvalitet i boligforeningen ved at:

  1. Udnytte ressourcer optimalt
  2. Producere med lave miljøomkostninger
  3. Drive foreningen energirigtigt

Bæredygtig renovering: Lettere sagt end gjort

At vedligeholde en ejendom, vil rent klimamæssigt være en langt bedre løsning end at rive ned og starte forfra, så meget kan vi konkludere. Men når det kommer til de mere almindelige renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, er bæredygtig renovering desværre lettere sagt end gjort, når man spørger byggerådgiverne. For hvor meget man end har det rigtige mindset og de rigtige ønsker, så styrer økonomien i høj grad foreningernes beslutningstagning.

I forhold til genanvendelse af materialer, fortæller byggerådgiver Katrine Strodtmann fra SCHØDT:

”Det bliver væsentligt dyrere, end hvis man bare smider det ud. Man skal nedtage tagsten forsigtigt, rense dem, stable dem og få nogen til at komme og hente dem.”

Det kræver derfor, at den enkelte boligforening er engageret i bæredygtighed og villig til at betale den pris, det koster at renovere bæredygtigt.

En stor del af problematikken ligger i, at man sammenligner priserne på de forskellige løsninger, mener SCHØDTs byggerådgiver Martin Iversen.

”Der hvor kæden hopper af, er når du sammenligner, hvordan vi gør normalt, med hvad du skal betale, hvis det skal være bæredygtigt.” – Siger han.

Men når økonomien sætter en stopper for boligforeningernes bæredygtige planer, hvad kan vi så gøre for at få dem tilbage på sporet?

Vi skal være kreative

Tanken og ønsket om bæredygtighed er der – men den konstante stopklods, økonomi, forhindrer foreningerne i at tage den miljømæssigt fornuftige beslutning, mener SCHØDTs byggerådgivere.

”Jeg ser en stigende interesse for at gøre noget godt for miljøet, men jeg ser også bare, at det er virkelig svært at få det eksekveret. Det lander på penge og tid.” – Katrine Strodtmann.

Men det er ikke en umulig opgave, mener byggerådgiverne. Det kræver, at man tænker ud af boksen og ændrer fokusset. Der er derfor større behov for kreativitet i forsøget på at overbevise boligforeningerne om at gå den bæredygtige vej.

Tilskud virker

Det har vist sig, at tilskudsordninger er meget populære, og motiverer andelsboligforeningerne til at gøre deres ejendomme mere klimavenlige. Det virker særligt til at Københavns Kommunes tilskudsordninger til klimavenlige renoveringer har været populære. Også Energistyrelsens Bygningspulje, der i 2020 gjorde det muligt for privatpersoner og foreninger at søge tilskud til energiforbedringer, blev hurtigt revet væk. Puljen for 2022 åbnede og kunne søges indtil den 1. marts.

Meget tyder derfor på, at tilskud er noget, der kan hjælpe boligforeningerne i den rigtige retning. Derfor mener byggerådgiverne at tilskud fra kommunen, med henblik på bæredygtig renovering, kan hjælpe boligforeninger til at tage de bæredygtige beslutninger, når ejendommen skal renoveres.

Oplysning og ansvar

SCHØDTs byggerådgivere mener, at der først og fremmest er større behov for oplysning omkring bæredygtighed i boligforeninger. En pligt der påhviler statens, boligforeningens, men i høj grad også byggerådgivernes egne skuldre. Som byggerådgiver har man ansvaret for at guide boligforeningen i den rigtige retning, og oplyse om de muligheder og begrænsninger der er ved renoveringsarbejdet. Et ansvar som SCHØDTs byggerådgivere tager meget alvorligt.

Det er tydeligt at se, at der fra boligforeningernes side er et ønske om at være mere bæredygtige, mener SCHØDTs byggerådgivere. Men når det går hen og ender med at blive dyrere for boligforeningerne at være bæredygtige fremfor at ”gøre som de plejer”, er det klart at de bakker ud, mener de. Derfor mener byggerådgiverne, at der skal mere end blot lyst at gøre bæredygtighed i boligforeningerne til en realitet.

Den gode historie

SCHØDTs byggerådgivere føler alle et ansvar for konstant at forbedre sig og undersøge alternativer til eksempelvis materialer, der er mere bæredygtige og som også samtidig kan svare sig økonomisk.

For at bæredygtighed skal implementeres på alle parametre i vores liv, kræver det først og fremmest oplysning, mener de. Og denne oplysning kommer ikke af sig selv. Ofte er vi i mange tilfælde nødt til selv at opsøge den. Derfor kræves det også, at vi er personligt motiverede og investerede i at skabe en mere bæredygtig fremtid. Men med manglende oplysning følger manglende interesse. Hvordan kan vi bidrage til at skabe mere fokus på bæredygtig renovering?

SCHØDTs byggerådgivere pointerer, at særligt ’den gode historie’ kan være bidragende til at boligforeninger får lyst at genanvende og bruge bæredygtige materialer.

”’Den gode historie’ er der også nogle foreninger, der kunne være interesserede i. Ligesom en restaurant får en Michelinstjerne. Det tror jeg, at det er nogle, der rigtig godt kan lide.” – Siger Thomas Beck Møller.

Men det skal selvfølgelig ikke blot være en god historie. Det er vigtigt at lægge vægt på, hvad det egentlig er, de bæredygtige tiltag bidrager med.

”Jeg kunne godt tænke mig, at man kunne blive bedre til at fortælle historien om, hvad det er tingene bliver brugt til. For så tror jeg også, at der er flere, der vil være med.” – afslutter Martin Iversen.

Læs også: Byggerådgivere fra SCHØDT fortæller: “Boligforeningernes renoveringsforespørgsler har ændret sig”