Vedligeholdelsespligt

Som andelshaver har man vedligeholdelsespligt. Det vil sige, at man er forpligtet til at vedligeholde andelsboligen indvendigt. Dette gælder alt indvendigt, bortset fra lodrette rør, centralvarmeanlæg, fælles forsynings- og afløbsledninger, samt udskiftning af hoved- og bagdør og vinduer. Dette står andelsboligforeningen for.

Forsømmer andelshaveren sin vedligeholdelsespligt, kan andelsboligforeningen ekskludere en fra foreningen. Læs mere om eksklusion her.

Beboerne i en andelsboligforening har også pligt til at holde fællesarealer pæne og ryddelige. Nogle foreninger har årlige obligatoriske arbejdsdage. Særlige forhold i forhold til vedligeholdelsespligt står beskrevet i foreningens vedtægter.

Du kan læse mere om livet i en andelsboligforening her.