Vedligeholdelsespligt

Vedligeholdelsespligt handler om opretholdelse af den bolig, man lejer, ejer eller har andelsbevis på. Det vil sige, at boligen skal holdes i en fornuftig stand, som aftales i lejekontrakt eller vedtægter.

Der er forskel på krav til vedligeholdelse, alt efter om man bor til leje, ejer eller har en andel.

Vedligeholdelsespligt i lejemål

Bor du til leje, har udlejer det primære ansvar for vedligeholdelse, både indvendigt og udvendigt. Men i mange tilfælde aftales der i lejekontrakten, at lejer selv står for den basale indvendige vedligeholdelse, såsom maling af loft, vægge og træværk samt lakering eller slibning af gulve.

Udlejer har ansvaret for alt andet, medmindre andet er aftalt. Læs mere om vedligeholdelsespligt i lejemål her.

Vedligeholdelsespligt i andelsboliger

Som andelshaver har man vedligeholdelsespligt. Det vil sige, at man er forpligtet til at vedligeholde andelsboligen indvendigt. Dette gælder alt indvendigt, bortset fra lodrette rør, centralvarmeanlæg, fælles forsynings- og afløbsledninger, samt udskiftning af hoved- og bagdør og vinduer. Dette står andelsboligforeningen for.

Forsømmer andelshaveren sin vedligeholdelsespligt, kan andelsboligforeningen ekskludere en fra foreningen. Læs mere om eksklusion her.

Beboerne i en andelsboligforening har også pligt til at holde fællesarealer pæne og ryddelige. Nogle foreninger har årlige obligatoriske arbejdsdage. Særlige forhold i forhold til vedligeholdelsespligt står beskrevet i foreningens vedtægter.

Du kan læse mere om livet i en andelsboligforening her.

Vedligeholdelse af ejerboliger

Ejer du din bolig, har du selv ansvaret for alt vedligehold, både indvendigt og udvendigt. Der kan dog stadig være regler og reguleringer alt efter om du eksempelvis bor i en ejerforening i en etageejendom.

I en ejerforening har du ansvar for det indvendige vedligehold, mens fællesområder deles af ejerforeningen. Der kan dog være nogle ejerforeninger, hvor ejer selv står for udskiftning af vinduer, hvis de er defekte eller lignende. Ofte hedder det sig at der er ejerforeningen, der har ansvaret for de lodrette rør, mens du som ejer har ansvaret for de vandrette rør inden for dine egne vægge.

Reglerne for vedligeholdelse varierer fra ejerforening til ejerforening. Læs derfor din ejerforenings vedtægter for at blive klogere på, hvilket ansvar du har, når det gælder vedligeholdelse.