Eksklusion

Eksklusion af en andelshaver, ejer eller lejer i en ejendom, er et gennemgribende indgreb, som kræver god begrundelse og dokumentation.

Eksklusion af en andelshaver

Eksklusion i en andelsboligforening vil sige, at man som andelshaver kan blive ekskluderet fra foreningen. Det vil sige, at man mister rettigheden til at bo i foreningen og skal fraflytte andelen.

Hvem bestemmer?

Eksklusion bestemmes af bestyrelsen, hvis der er tilstrækkeligt med beviser for, at andelshaveren har misligholdt sine forpligtelser. Det kan eksempelvis være, at andelshaveren ikke har betalt indskud, boligafgift eller lignende, eller at de overtræder lejelovens bestemmelser, tager ulovlig overpris for boligen, forsømmer vedligeholdelsespligten, overtræder husordenen gentagne gange eller er til skade for foreningen på anden vis. 

Eksklusion afhænger derfor i høj grad af andelsboligforeningens vedtægter. I foreningens vedtægter står reglerne for andelshaverne beskrevet.

Der skal være styr på dokumentation

Det er meget krævende og alvorligt at ekskludere en andelshaver. Bestyrelsen skal derfor være helt sikker på at have styr på lovgivningen og tilstrækkelig dokumentation på, at andelshaveren har overtrådt love eller vedtægter.

Det kan for eksempel være, hvis andelshaveren ikke har betalt sin boligafgift, og bestyrelsen har rykket for betaling.

Eksklusion i ejerforeninger

I 2020 blev det også muligt for ejerforeninger at ekskludere lejlighedsejere i tilfælde af grov forsømmelse eller misligholdelse.

Såfremt en ejer i en ejerforening skal ekskluderes, skal det bestemmes på en generalforsmaling, hvoraf mindst to tredjedel af ejerne vedtager beslutningen. Ejeren, der skal ekskluderes, skal indenfor 2 uger efter generalforsamlingen, underrettes skriftligt. Dette, på trods af at ejeren selv var tilstede ved generalforsamlingen. Du kan læse mere om loven om eksklusion i ejerforeninger her.

Hvordan ekskluderes en lejer?

Når en lejer skal ekskluderes af en lejer, er det ligeledes kompliceret. Lejere er som udgangspunkt godt beskyttede mod udlejers opsigelse. Der er nemlig særlig krav til hvordan og hvornår opsigelse af lejer skal foregå.

Men udlejer og lejer har også muligheden for at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. Dette kan de dog kun, hvis en at parterne handler i strid med loven eller lejekontrakten.

Læs mere om andelsboligforeninger og ejerforeninger her.