Eksklusion

Eksklusion vil sige, at man som andelshaver kan blive ekskluderet fra foreningen. Det vil sige, at man mister rettigheden til at bo i foreningen og skal fraflytte andelen. Eksklusion bestemmes af bestyrelsen, hvis der er tilstrækkeligt med beviser for, at andelshaveren har misligholdt sine forpligtelser. Det kan eksempelvis være, at andelshaveren ikke har betalt indskud, boligafgift eller lignende, eller at de overtræder lejelovens bestemmelser, tager ulovlig overpris for boligen, forsømmer vedligeholdelsespligten, overtræder husordenen gentagne gange eller er til skade for foreningen på anden vis. 

I 2020 blev det også muligt for ejerforeninger at ekskludere lejlighedsejere i tilfælde af grov forsømmelse eller misligholdelse. Du kan læse mere om loven her.

Læs mere om andelsboligforeninger og ejerforeninger her.