Nabostøj

Nabostøj er en af de største konfliktstartere i en boligforening. Knapt hver 3. dansker, der bor i lejlighed, er generet af nabostøj, og 7 ud af 10 nabokonflikter drejer sig om støj.

Støj findes i forskellige afskygninger, og det samme gør håndteringen heraf. Som boligforening har man et fælles ansvar for, at der hersker god ro og orden i ejendommen. Når man bor dør mod dør, er det uundgåeligt at høre hinandens lyde i hverdagen. Mange finder naboers lyde hyggelige og bemærker dem ikke i dagligdagen. Andre gange er lyde ikke længere lyde, men støj. Støj er kendetegnet ved at være generende lyde, der forstyrrer og skaber uorden. 

Nabostøj er ofte et resultat af en dårligt lydisoleret bygning. Men mange er også af den holdning, at nabostøj i de fleste tilfælde skyldes uhensigtsmæssig opførsel. Det kan være en god idé at klarlægge, hvilken af disse der ligger til grund for en eventuel støjklage, og derefter tale sig frem til en løsning. Sommetider vil det være nødvendigt, at nogen ændrer adfærd, andre gange viser det sig, at en lavpraktisk løsning kan løse problemet. 

Kollektive ordninger og regler er ofte en af de mest effektive forebyggelsesmetoder. De fleste boligforeninger har en husorden, der italesætter hvilke regler, der gælder for beboerne, når det vedrører støj. Husordenen er første skridt i retningen mod at forebygge støjgener.

Læs mere om hvad du og din boligforening kan gøre ved nabostøj her.