Gode råd til håndtering af nabostøj i boligforeningen


Er du træt af, at din nabo har konstante byggeprojekter, hører høj musik, smækker med dørene eller generer på anden vis? Så er du ikke alene. Et studie fra Københavns Universitet viser, at hver tredje dansker, der bor i lejlighed, er generet af nabostøj.

Håbet er dog ikke ude for dig og din boligforening. Der er flere ting, du som beboer eller bestyrelse kan gøre for at håndtere og forebygge interne konflikter.

Få styr på husordnen

De fleste boligforeninger har en husorden og af god grund. Husordenen er et sæt kollektivt valgte regler, der er til for at holde ro og orden i ejendommen. Det er derfor en god idé at sætte sig ind i reglerne for at finde ud af, hvad der er tilladt for dig og dine naboer. Du kan også med fordel deltage i generalforsamlingen og bringe nabostøj på dagsorden. På den måde får du indflydelse og kan bedre forebygge støjgener.

Nabostøj: Vær det gode eksempel

Dialog og klar kommunikation er vejen frem, når det kommer til nabostøj. Bank på hos naboerne eller hæng en seddel op i opgangen, når du ved, at du kommer til at støje mere end normalt. Det kan f.eks. være, hvis du får gæster eller skal renovere. Meld klart ud, hvad der skal ske og i hvilket tidsrum. Så kan dine naboer bedre forberede sig og tolerere støjen. Fortæl dem, at de er velkomne til at banke på, hvis du generer, eller hvis de har spørgsmål. På den måde ved de, at du beklager situationen og forsikrer dem samtidig om, at det ikke er en gentagende adfærd. Hvis du selv udviser gennemsigtighed, er chancen for, at naboen vil gøre samme tjeneste for dig større.

Læs også: Hvilket ansvar har man som beboer i en ejerlejlighed?

Bidrag til gode relationer og undgå nabostøj

I behøver ikke sidde lårene af hinanden, men det kan være rart at få sat ansigt på de andre beboere i foreningen og skabe en relation. Smil og hils på din nabo. Præsenter dig selv, når du flytter ind og byd nyankomne beboere velkommen med en uformel snak om foreningen. Det er lettere at tage en konflikt senere hen, hvis i på forhånd har talt åbent om jeres behov og grænser.

Vær transparante som bestyrelse

Bestyrelsen spiller også en rolle i håndtering og forebyggelse af nabostøj. Det er vigtigt, at man som bestyrelse er transparent og til rådighed om nødvendigt. Knyt gerne en konfliktmægler til ejendommen, så interne konflikter kan løses på neutral grund.

Det kan være en fordel at informere beboerne om lydisoleringen, og hvordan man kan afhjælpe støj. Det kan være at bygningen er gammel, og at lydisoleringen derfor ikke svarer til nutidens standarder. Hvis beboerne allerede kender til bygningens mangler, kan tolerancen for støj være større. På den måde ved de, at det ikke nødvendigvis er manglende hensyn fra naboen, men en udfordring, som alle i fællesskab skal imødekomme.

Du kan læse mere om studiet og få flere gode råd i håndbogen ’Gode råd om nabostøj’ hos Grundejernes Investeringsfond eller Realdania.