Naboskab

Naboskab er en betegnelse for den relation, man har til en nabo i eksempelvis et nabolag eller ejendom. 

Rent praktisk er naboskab, når man er fælles om noget. Det kan være en fælles gård, et vaskeri, fælles lokaler eller et reglement for opførsel på områdets fællesarealer. Socialt handler det om, det sociale forhold mellem naboerne. Hvor meget man interagerer med hinanden er forskelligt fra boligkvarter til boligkvarter. Nogle boligkvarterer eller boligforeninger går meget op i at lave eksempelvis sociale arrangementer, der styrker naborelationerne. 

Mange etageejendomme har også en husorden, der sætter rammen for det sociale og praktiske liv i ejendommen. 

I en husorden kan foreningen fastlægge nogle regler og rammer for god opførsel og hensyntagen i foreningen. Dette kan være et godt udgangspunkt for et godt naboskab. Husordenen er dog ikke en garanti.

Et godt naboskab kan være vigtigt for beboernes trivsel i en ejendom eller boligkvarter. Det er der flere undersøgelser, der peger på. Men der er forskellige definitioner af, hvad der er godt naboskab. 

Mange forbinder det med respekt, hjælpsomhed og høflighed. Det vil sige, når man respekterer hinandens grænser, både når det gælder lyd og opførsel, men også at man hjælper hinanden, hvis behovet er der. Ligeledes bidrager det til et godt naboskab, når man er høflig og hilser på hinanden. Man behøver altså ikke at være bedste venner med sin nabo, men blot udvise gode manerer.

Læs mere om relevante emner i ejendomme her.