Husorden

En husorden er en anvisning for, hvordan du skal opføre dig i ejendommen. Det er boligforeningens eget ansvar, at der i ejendommen hersker god ro og orden. Når man bor så tæt, som man gør i en boligforening, kan det være nødvendigt med et samlet dokument over leveregler, der har til formål at styrke naboskab, forebygge konflikter og sikre generel hensyntagen. 

Boligforeningens husorden bestemmes af beboerne på generalforsamlingen ved simpelt flertal, og gælder for alle der bor i ejendommen. 

En husorden kan indeholde regler i forhold til støj, husdyr, adfærd på fællesarealer, vaskeri og tørre-regler, rygning og meget mere. 

Overtræder en beboer husordenen kan de risikere eksklusion

Du kan læse mere og blive klogere på livet i en boligforening her