Maksimalpris

Andelsboligforeninger er underlagt et prisloft via. maksimalpris. Maksimalprisen er det højeste en sælger må sælge sin andelsbolig for. 

Maksimalprisen regnes ud ved at lægge andelsværdien (værdien af andelen i foreningens formue) sammen med andelsboligens forbedringers værdi, samt eventuel værdi af fast installeret inventar. 

Selvom andelsboligforeninger er underlagt en maksimalpris, betyder det ikke at udbud og efterspørgsel på boligmarkedet ikke kan have betydning for salgsprisen. 

I tider hvor der generelt er høje maksimalpriser, kan sælgere opleve at deres andelsbolig ikke kan sælges til maksimalpris. Man kan derfor være nødsaget til at undersøge markedet og finde en salgspris, der svarer til det som lignende andelsboliger bliver solgt for. Sælger skal oplyse køber hvorledes prisen for andelsboligen er beregnet.

Maksimalprisen er derfor ikke den pris andelsboligen nødvendigvis skal sælges til. Men derimod den pris den maks må sælges til ifølge loven. Det er strafbart at sælge sin andelsbolig højere end til maksimalpris. Det er ligeledes heller ikke tilladt at sælge indbo med til en pris, som overstiger dets værdi. 

Såfremt der ikke er tinglyst pant, der overstiger den endelige salgssum, i boligen, må sælger gerne sælge andelsboligen lavere end maksimalprisen.

Bestyrelsen skal godkende overdragelsesaftale og pris på andelen. De kan derved sikre at andelsboligen ikke overstiger maksimalpris.

Bliv klogere på andelsboligforeninger her