Currently browsing: Ordbog – M

Maksimalpris

Andelsboligforeninger er underlagt et prisloft via. maksimalpris. Maksimalprisen er det højeste en sælger må sælge sin andelsbolig for.  Maksimalprisen regnes […]

Read more