Klatreplanter på ejendommen

Der er delte meninger om, hvorvidt klatreplanter på ejendommen hører sig til. For mange giver det et æstetisk pænt udtryk, men mange er også modstandere, da det desværre kan være skadeligt for selve bygningen, hvis man ikke har tænkt beplantningen ind fra begyndelsen. Klatreplanter kan dog sagtens tilføje værdi uden at skade bygningen. 

Klatreplanter på ejendommen er ikke bekymringsfrit

Efteråret har meldt sin ankomst, og vi kan nyde godt af de smukke skiftende farver på træerne. Men det er ikke kun på træerne, vi møder de flotte efterårsfarver. Mange facader i byen er beklædt med den skønneste beplantning i øjeblikket. Og der er intet at sige til at mange ønsker sig klatreplanter på ejendommen, når man ser disse betagende syn her i efteråret.

Men klatreplanter på ejendommen er desværre ikke helt bekymringsfrit. Der er delte meninger om klatreplanter på bygninger. Og sandheden er, at man skal tænke sig godt om, før man går i gang med det helt store planteprojekt. 

Nogle af de skader, som klatreplanter kan forårsage, er eksempelvis deformering af nedløbsrør og tagrender. De kan forårsage skader på tagkonstruktionen. De kan vokse ind i bygningens revner, defekte fuger og elementsamlinger. Eller de kan deformere svagt udformede plantestøtter. 

Men bidrager klatreplanter virkelig ikke til andet end det æstetiske billede? Svaret er kort. Jo, der er selvfølgelig også andre fordele, når man har klatreplanter på ejendommen. 

Foto: MinEjendom

Klatreplanter bidrager til et grønnere byrum

Det er slet ikke kun det æstetiske, som plantevækst på facaderne bidrager til. For udover at skabe skønhed, som varierer alt efter sæson, så er klatreplanterne gode for biodiversiteten. Det er nemlig et godt hjemsted for fugle og insekter, som særligt i København kæmper for overlevelse. 

Det er også bevist, at planter er med til at gøre os glade og mindre stressede. Derudover er planter med til at afkøle og bidrage til bedre luftkvalitet, som er meget værdifuldt i en storby, hvor luftkvaliteten typisk er meget ringe.

Samtidig kan planter på facaden være med til at isolere bygningen bedre, da den kan forhindre træk langs bygningen, og beskytter muren mod vind og vejr. 

Men hvordan kan man så både have en sund ejendom og beplantning? 

Foto: MinEjendom

Undersøg klatreplantens behov

Som udgangspunkt har klatreplanter ikke den store skadelige virkning, såfremt man anvender dem med omtanke. For skaderne kan forebygges, hvis blot man vælger beplantningen med omhu, og man vedligeholder dem og ejendommen løbende. Gør man dette, kan beplantning på bygninger faktisk være en stor gevinst.

Hvis man dog vælger at have klatreplanter på ejendommen, er det vigtigt, at man tager hensyn til plantens basale vækstkrav. Altså at der er den rette plads, samt type og mængde jord, der tilsammen hjælper planten med at modtage den nødvendige mængde ilt, vand, og næring der tilgodeser netop dens behov. 

Ligeledes skal det undersøges, hvordan planten skal støttes i dens anvendelsesområde. Har den behov for at blive hæftet fast, eller er den selvhæftende?

Tænk ligeledes over hvordan planten vokser. Vokser den vandret eller lodret? Og hvordan passer dens vækst til facaden? Undersøg allerede inden i får en klatreplante, hvorledes denne skal beskæres og plejes, så dette bliver en del af vedligeholdelsen af ejendommen. 

Foto: MinEjendom

Hav styr på facadens konstruktion og udformning 

Facadens konstruktion og udformning har betydning for den type klatreplante i ønsker at få, og om det overhovedet kan lade sig gøre. 

Murværk som har fugtproblemer eller er defekt, bør ikke få selvhæftende klatreplanter. Det samme gælder betonelement-ydervægge med drænede fuger. Her risikerer man nemlig, at de selvhæftende klatreplanter vokser ind i fugeåbningerne. Blankt murværk af tegl egner sig godt til selvhæftende klatreplanter, det samme gør overfladebehandlet murværk. Beplantning på denne type facade kræver dog ekstra opmærksomhed, da det kan være vanskeligt at vedligeholde. Man kan også med fordel ved disse to typer facader anvende støttekrævende slyng- og klatreplanter. 

Man bør egentlig betragte klatreplanter på ejendommen som en bygningsdel på lige fod med selve facaden. Klatreplanter findes, ligesom bygningsdele, i alle mulige afskygninger. Derfor kan der også være forskellige måder at gribe dem an på, alt efter hvilken planteart man har med at gøre. Af den grund er det nødvendigt at have en med godt plantekendskab med ind over sammen med en byggeteknisk rådgiver

Læs også: Husk at få lavet eftersyn af jeres altaner