Digitale løsninger kan opfylde behov hos lejer og ejer

Der er et fælles ønske om digitalisering og bedre kommunikation, blandt ejere og lejere. Digitale løsninger i form af kommunikationsplatforme kan være svaret herpå. Det viser en ny rapport, der undersøger lejeres og ejeres digitale behov.

Forventning om digitale løsninger

Ejendomsbranchen er under stor udvikling. Nye muligheder i form af digitale løsninger er spiret i løbet af de seneste par år, og forventningen om digitalisering hos lejere og ejere er blevet større. Ny rapport af EjendomDanmark og Rambøll viser, at lejere og ejere har et ønske om mere digitalisering i ejendomme. 

Digitale platforme og løsninger giver nemlig bedre forudsætninger for god kommunikation mellem lejer og ejer, og det kan have stor betydning for lejeroplevelsen. 

Der er interesse for digital kommunikation

Rapporten “Digitale behov hos lejer og ejer – Vejen mod en bæredygtig ejendomsbranche” viser, at lejere og ejere både ønsker at reducere ejendomsbranchens ressourceforbrug samt CO2-udledning, og vil have større fokus på indeklima. Ligeledes hersker ønsket om bedre intern kommunikation i ejendommen.

I den forbindelse giver over 4000 bolig-, erhvervslejere og ejendomsejere bud på, hvordan digitale tiltag og løsninger kan hjælpe ejendomsbranchen til at blive mere bæredygtig. 

I undersøgelsen svarer 74% af lejerne at kommunikation mellem dem og ejendomsejeren er væsentlig. Og lejerne er ikke afvisende over for digitale løsninger i form af apps eller andre platforme til digital kommunikation. Faktisk svarer 55%, at digitale kommunikationsløsninger kan forbedre kontakten til udlejer. Ligeledes vil 67% gerne involveres, når det gælder digitale tiltag.

Blandt ejendomsejerne svarer over halvdelen (55%), at der er behov for tiltag, der forbedrer kommunikationen. Generelt set ønsker ejerne tilfredse lejere, og 58% af ejerne mener da også, at kommunikation mellem parterne er det vigtigste område, når det gælder sociale forhold.

Styrk fællesskabet med digitale platforme

Ikke kun kommunikationen mellem lejer og ejer er i højsædet. Også fællesskabet i ejendommen vægtes højt. Ved hjælp af en digital platform, er det muligt at understøtte fællesskabet lejerne i mellem. Det kan blandt andet gøres ved at vidensdele eller oprette sociale arrangementer. 

Når først fællesskabet er styrket, er der mulighed for større brugertilfredshed. Og som rapporten viser, så mener 54% af ejerne, at der er behov for tiltag, der øger brugertilfredsheden.

I MinEjendom er det muligt at styrke fællesskabet i ejendommen ved blandt andet at oprette begivenheder og oprette opslag på opslagstavlen på tværs af opgange.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.