Energiforbrug

Energiforbrug er den mængde energi som en person, en husstand, virksomhed eller land bruger over en bestemt tidsperiode. 

Der findes flere kategorier inden for energi. Det kan eksempelvis være gas, el eller brændstof. Derfor måles de også i forskellige enheder, såsom kilowatt-timer og liter. 

Dit energiforbrug har betydning for både din økonomi og for miljøet. Bruger du store mængder energi, kan det blive en dyr energiregning. Ligeledes har et højt energiforbrug en dårlig indvirkning på miljøet, da produktionen heraf ofte er med til at forurene og udlede drivhusgasser. Mange forsøger derfor at spare på deres energiforbrug, både for økonomiens og miljøets skyld. 

Sådan reducerer du dit energiforbrug

Der er mange måder, hvorpå man kan reducere sit energiforbrug. Ganske enkelt kan man spare på strøm og varme i hverdagen. Dette vil være den mest tydelige besparelse økonomisk set. Man kan også investere i sin ejendom, skifte transportmiddel og lignende, for på den måde at både spare penge, men også aflaste miljøet på den lange bane. 

Du kan eksempelvis udskifte vinduer og tag eller isolere din ejendom, således at den bliver mere energieffektiv. Du kan også udskifte dit foretrukne transportmiddel til et mere bæredygtigt et af slagsen, som eksempelvis offentlig transport eller cykel.

Stor interesse for reducering af energiforbruget

Der er en generel interesse for reducering af energiforbrug blandt danskerne. Faktisk viser en undersøgelse af EjendomDanmark og Rambøll fra november 2022, at lejere og ejere ønsker at reducere ejendomsbranchens ressourceforbrug samt CO2-udledning, og vil have større fokus på indeklima. 

Ifølge undersøgelsen synes 75% af de adspurgte lejere, at der er behov for mere energieffektive ejendomme. Og 60% af de adspurgte ejere, synes der er behov for tiltag, der kan optimere vand-, varme- og energiforbrug. 

De seneste år er fokusset på energiforbrug blevet større. Det skyldes til dels vores øgede miljøbevidsthed, men ligeså meget det faktum at energi er steget markant i pris.

Læs mere om hvordan din forening kan spare energi her.