Generalforsamling

En generalforsamling er andelsboligforeningens vigtigste møde. Generalforsamlingen består af hele foreningen samlet og skal derfor anses som den øverste myndighed i andelsboligforeningen. Der findes den ordinære og den ekstraordinære. Den ordinære afholdes hvert år, og senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Den ordinære generalforsamling har til formål at diskutere andelsboligforenings vedligehold, økonomi og lignende. Det er også her, man vælger nye bestyrelsesmedlemmer, gennemgår årsregnskab osv. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, hvis der opstår akutte opgaver, eller hvis der er noget, som foreningens medlemmer skal tage stilling til. Den ordinære generalforsamling afholdes typisk i efteråret, hvis foreningen følger regnskabsåret. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes efter behov. 

Det er bestyrelsens ansvar at indkalde til generalforsamlingen. Det er også bestyrelsen, der tilrettelægger og forbereder generalforsamlingen. Tidsfristerne for indkaldelse og modtagelse af forslag, bestemmes i andelsboligforeningens vedtægter. Indkaldelsen skal ifølge standardvedtægterne ske senest 14 dage før, og forslag skal sendes til bestyrelsen minimum 8 dage før. 

Hver andel har én stemme til generalforsamlingen. Hvis foreningen følger standardvedtægterne, kan andelshaveren give fuldmagt til andre i husstanden, til ægtefællen eller en anden andelshaver i foreningen, hvis de bliver forhindret i at deltage. Ønsker man medbestemmelse, eller at der skal foretages ændringer i andelsboligforeningen, er det vigtigt at deltage i generalforsamlingen.

Læs mere om boligforeningslivet her.