Venteliste

En venteliste er en oversigt over ansøgere, der står i kø til at købe sig ind i andelsboligforeningen eller ejerforeningen.

Ventelisten bestyres som regel af bestyrelsen, men kan også foregå gennem en administrator, eller en ventelisteudbyder. 

Intern og ekstern venteliste

Mange foreninger har en interne eller eksterne ventelister, eller begge dele.

Interne ventelister

En intern venteliste er en venteliste, som beboere selv kan skrive sig op på, hvis de ønsker at bytte deres bolig ud med en anden. Her kan beboere typisk også skrive familie og venner op.

Eksterne ventelister

Den eksterne venteliste er til de boligsøgende, der ikke nødvendigvis har en tilknytning til boligforeningen, men ønsker at købe en andel.

Hvordan kommer man på ventelister?

For at blive skrevet op på ventelister til boligforeninger, skal man kontakte bestyrelsen af foreningen, eller se om de fører venteliste gennem en ventelisteudbyder. Det er ikke alle boligforeninger, der anvender ventelister. Det skyldes som regel, at administrationen af ventelister kan være meget tungt og tidskrævende, og der er mange regler og love, der skal følges. Derfor kan boligforeninger i stedet vælge at føre ventelister gennem en udbyder. 

En digital venteliste

Digitale ventelister gennem en udbyder giver overblik over, hvem der er skrevet op, og i hvilken rækkefølge. Når en boligsøgende skriver sig op på ventelisten, får de et ventelistenummer, som fortæller, hvor på ventelisten, de befinder sig. Nummeret kan være med til at give den boligsøgende et skøn om, hvornår man kan forvente at blive tilbudt en bolig. Når en bolig i foreningen bliver ledig, bliver den tilbudt til den første i køen, medmindre vedtægterne tillader andet. Til forskel fra manuelt bestyrede ventelister, så foregår opkrævninger og opdateringer automatisk. Læs mere om digitale ventelister og tilmeld jeres forening her

Ønsker du at vide mere om andelsboligforeninger og ejerforeninger, så kan du læse mere her