Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er vigtigt for en hvilken som helst ejendom, herunder andelsboligforeninger og ejerforeninger, da det kan forlænge levetiden på ejendommen. Og det er som udgangspunkt billigere at forebygge frem for at renovere. En strategisk plan, kan være med til at skabe tryghed og overblik, og kan hjælpe med at holde styr på foreningens økonomi. 

En andelsboligforening har ansvaret for at vedligeholde alt det udvendige. Dette gælder eksempelvis etageadskillelser, udvendigt vedligehold af døre, vinduer, centralvarmeanlæg, samt fælles forsynings- og afløbsledninger. Andelshaverne har som udgangspunkt ansvaret for al indvendig vedligeholdelse i egen andel. Det vil sige andelshaver selv står for at vedligeholde gulve, vægge, døre, skabe og lignende. 

I en ejerforening skal den enkelte lejlighedsejer selv sørge for al indvendig vedligeholdelse. Dog sørger selve ejerforeningen for at vedligeholde mure, afløb og forsyningsledninger uden for de enkelte lejligheder. 

God vedligeholdelse starter typisk med en god vedligeholdelsesplan. Læs mere om vedligeholdelsesplaner her.