Valuarvurdering

En valuarvurdering er, når ejendommens værdi fastsættes. Det gør man ved at vurdere den, som var den en udlejningsejendom. Vurderingen bliver foretaget af en valuar, som er en ejendomsmægler, der er særligt uddannet indenfor dette. Denne slags vurdering skal foreningen selv betale for.

Den 1. juni 2020, trådte en ændring i kraft i andelsboligloven. Ændringen gjorde det muligt for andelsboligforeninger at fastfryse deres valuarvurdering, såfremt den var indhentet før den 1. juli 2020.

I 2021 blev det vedtaget af Folketinget, at der ikke længere skal udarbejdes offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeningernes ejendom. Vurdering af ejendommen skal nu foregå via. en valuarvurdering.

Læs regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger her.