Udlejningsejendom

En udlejningsejendom er en ejendom, der bruges til at udleje lokaler eller boliger. Den kan ejes af en enkelt person eller en virksomhed. 

En udlejningsejendom består typisk af lejligheder, kontorlokaler eller butikker. Men det kan også være en kombination heraf. 

Lejerne af boligerne eller lokalerne betaler en husleje til ejer, og det er denne som ejer typisk tjener på. Derfor ser vi også virksomheder, der driver forretning på at udleje boliger eller til kommercielle formål, såsom kontor- og butikslokaler. 

Ifølge Danmarks Statistik var der cirka 1,7 millioner boliger i Danmark i 2020. Her var omtrent 30 procent lejeboliger. Det svarer til cirka 510.000 lejeboliger. 

Selvom knapt hver anden dansker drømmer om at eje deres egen bolig, så er over halvdelen af Danmarks boliger beboet af lejere, det viser tal fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Og der er da også mange fordele ved at bo til leje.

Det er udlejers ansvar at vedligeholde og drive ejendommen, samt sørge for at lejekontraktens krav opfyldes. Det er ligeledes udlejers ansvar at opkræve husleje fra lejere, samt sørge for at lejeren overholder lejekontrakten. 

Det er selvsagt lejerens ansvar at betale huslejen til udlejer og overholde lejekontraktens vilkår. Det kan eksempelvis være at vedligeholde lejemålet indvendigt og ikke foretage ændringer uden tilladelse.

Læs mere om ejendomme og livet heri her.