Tryghed i boligforeningen


Tryghed er alfa omega for vores livskvalitet. Oplever I tyveri eller hærværk i boligforeningen, så kan dette være med til at skabe utryghed blandt beboerne. Dog er der en række tiltag I kan overveje for at forebygge forbrydelser mod boligforeningen. 

Tryghed er vigtigt

Det er vigtigt for menneskers velbefindende at føle sig trygge i sit eget hjem, og denne følelse kan foreningen være behjælpelige med at skabe. 

Ifølge TrygFondens tryghedsmåling 2019-2020 er danskerne ikke blevet mere trygge på trods af dalene antal af anmeldelser af indbrud. Dette kan til dels skyldes den store medieopmærksomhed, der er på tyverier, men det skyldes også at danskerne ikke finder politiets indsats mod tyveri tilstrækkelig. I 2019 kom det frem, at kun knapt 5% af alle anmeldte tyverier mellem 2011 og 2018 førte til dom eller bøde.

Hvordan kan man så skabe mere tryghed i boligforeningen?

Bedre låsesystemer

De fleste boligforeninger har et dørtelefonsystem, der skal være med til at gøre livet i boligforeningen tryggere. Har I endnu ikke dørtelefon i jeres forening, kan dette være det første skridt i retningen mod et tryggere miljø.

Dog er der desværre stadigvæk hyppigt sager om tyveri i gården, som kan være med til at skabe utryghed blandt beboere. Men det kan løses på flere forskellige måder.

For at komme utrygheden til livs, kan I få lavet et bedre låsesystem, med porte der ikke er til at bryde op eller kravle over. Mange foreninger har et låsesystem, hvor nøglen ikke lige er sådan til at kopiere. Det gør, at der er bedre styr på, hvem der har nøgle til låsen. Selvom dette system er dyrt, så er det en god investering, da det er let at vedligeholde og holder i lang tid. Dog er der også den ulempe, at hvis en nøgle bliver væk eller bliver stjålet, så er det dyrt og besværligt fjerne adgang for den nøgle, der er blevet væk. Som regel vil man være nødsaget til at ændre hele låsesystemet. Derfor kan et briksystem, være en god løsning, hvis i oplever at beboerne ofte mister deres nøgle. 

En nøglebrik er et adgangssystem, der giver god kontrol over, hvem der har adgang til låsen til ejendommen. Denne type nøgle er billigere end den normale systemnøgle, og man kan programmere dem, så de ikke længere passer til låsene. Det kan man gøre lige så mange gange, man vil. Skulle en beboer derfor miste sin brik, så kan man blot omkode brikken, så den ikke længere virker til låsen. Beboerne kan derfor fortsat være trygge og lade deres cykler, barnevogne og andre genstande stå på ejendommens grund. 

Overvågning og lyssensorer 

Der er flere måder man kan skræmme tyve og andre forbrydere væk. Oplever I generelt utryghed grundet tyveri eller hærværk i foreningen, kan I overveje at investere i et overvågningssystem. Der findes flere former for overvågningssystemer, hvor man kan opsætte kamera på fællesområderne og derved fange tyven på fersk gerning. Man skal dog være opmærksom på de regler, der findes i forbindelse med overvågning, heriblandt databeskyttelseslovgivningen. Det vil blandt andet sige, at videomateriale skal slettes indenfor 30 dage, medmindre der er søgt om tilladelse til andet.

Når man opsætter kameraer på områder, hvor skraldemænd, postbud og lignende passerer igennem, så skal man skilte med at området er overvåget. Derudover er det vigtigt, at der er enighed blandt beboerne i foreningen om, at der skal opsættes overvågningskameraer. Herudover skal der foreligge god argumentation for, hvorfor grunden skal overvåges. 

Hvis overvågningskameraer ikke virker realistisk for jeres boligforening, kan I overveje at få lyssensorer. Hvis I ikke allerede har lyssensorer i gården eller opgangen, så kan det faktisk være nyttigt i forhold til tyveri. En tyv vil som regel ikke ses, og agerer ofte om aftenen eller natten. Derfor kan en lyssensor skræmme dem væk, da de dermed bliver synlige for ejendommens beboere. 

Nabohjælp skaber tryghed

Et godt naboskab kan andet end at give glæde i hverdagen. I kan i foreningen også være med til at skabe trygheden for hinanden.

I kan i boligforeningen lave en intern ordning, hvor I holder øje med hinandens boliger, når I ikke er hjemme. I kan også melde jer til Nabohjælp, som blandt andet har en app, som kan bruges til dette formål. Nabohjælp er et tiltag af Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden. Via appen kan I informere hinanden om, hvornår I ikke er hjemme, så kan I som naboer holde ekstra øje med hinandens boliger. 

“2 ud af 3 tyve er blevet afbrudt af naboer” skriver Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden i undersøgelsesrapporten 20 Tyve fra 2014.

Særligt hen over julen kan nabohjælp vise sig at være nyttigt. Og her kan en ekstra indsats fra naboerne være helt afgørende for beboernes tryghed.

Læs også: Gode råd til håndtering af nabostøj i boligforeningen