Totalrådgivning

Med totalrådgivning samles al rådgivning i en aftale. Totalrådgivning indebærer både de tekniske, arkitektoniske og økonomiske aspekter.

Store renoveringsprojekter er omfattende, tidskrævende og uoverskuelige. Der skal udarbejdes projektmateriale, kontrakter med håndværkere og ejendommen skal registreres. Alt dette skal gøres inden selve byggearbejdet går i gang. Der er mange opgaver, og derfor kan det være en fordel at tilknytte én kontaktperson, der har de faglige kompetencer indenfor byggerådgivning, som samtidig kan varetage renoveringsprojektets mange processer. 

Vælger du og din boligforening en totalrådgiver til jeres renoveringsprojekt, får I én kontaktperson. Denne kontaktperson tager sig af hele jeres byggeprojekt fra start til slut i alle dele af byggeprojektet. Det vil sige, at rådgiveren har det totale overblik over tid, økonomi og kvalitet. De står ligeledes for kontakten til øvrige involverede.

Totalrådgiveren sørger for, at projektet overholder din forenings ønsker og behov hele vejen igennem. Sideløbende holder de foreningen opdateret omkring projektets status.

Når man sidder i bestyrelsen i en boligforening, har man ikke nødvendigvis de rette faglige kompetencer. Det kan derfor være rart at overlade ansvaret til en anden. Men det kræver meget tillid.

Det er vigtigt at man undersøger byggerådgivervirksomheden grundigt, inden man tager beslutningen om at vælge en totalrådgiver. Indhent gerne flere tilbud og vej dem op mod hinanden. Billige priser er ikke nødvendigvis en god ting, mens dyre priser heller ikke er ensbetydende med et tilfredstillende arbejde.

Det kan derfor være en god idé at tale med en repræsentant fra virksomheden og forventningsafstemme, inden man tager en beslutning.

Læs mere om totalrådgivning her.