Proptech

Proptech er en betegnelse for teknologiske innovationer i ejendomsbranchen. Proptech er med til at påvirke og udvikle måderne hvorpå, man køber, sælger, administrerer og driver ejendomme. Det omfatter forskellige typer teknologier og løsninger. Det kan være alt fra ventelistesystemer til digitale platforme, hvor man kan styre og effektivisere driften af ejendomme. 

Proptech kan også være online platforme, der forbinder bestyrelse og beboere eller lejer og udlejer, eller avancerede værktøjer, der gør det muligt at arbejde dynamisk med en vedligeholdelsesplan

Proptech er med til at digitalisere ejendomsbranchen. Det kan være med til at ændre måden hvorpå, vi tænker køb, salg, vedligeholdelse mm. af ejendomme. 

En proptechvirksomhed har dermed fokus på et eller flere områder indenfor ejendomsbranchen. De udvikler og leverer teknologiske løsninger. Disse løsninger skal være med til at effektivisere måden man driver, sælger og køber ejendomme på.

Proptechvirksomheder spiller en vigtig rolle for ejendomsbranchen. Og de seneste 10 år er der sket en markant udvikling i teknologiske og digitale løsninger til ejendomme. Flere digitale og teknologiske værktøjer til ejendomme er dukket op, og bestyrelser og udlejere er blevet mere åbne overfor at anvende disse.

I takt med digitaliseringen er forventningen om digitale løsninger nemlig også steget hos både ejere og lejere af ejendomme.

Blive klogere på ejendomme her.