Konflikthåndtering

Konflikthåndtering i en boligforening kan være altafgørende for et godt naboskab og en sund og velfungerende boligforening. Når man bor mange mennesker i samme ejendom, er det nærmest uundgåeligt, at der opstår konflikter.

Konflikter kan opstå på mange forskellige måder mellem naboer, men omhandler hyppigt støj, røggener eller kæledyr. Mange konflikter kan forebygges med en række standard leveregler i boligforeningen. Disse leveregler udformes typisk i det, der kaldes en husorden. 

Men selvom man som boligforening har en husorden, kan man ikke undgå, at der opstår konflikter løbende. Derfor er konflikthåndtering et godt værktøj til at finde en løsning på problemstillingen og til at undgå, at konflikten bliver større. 

Der er ikke en endegyldig opskrift på, hvordan man håndterer en konflikt. I bund og grund handler konflikthåndtering om kommunikation og forståelse. 

De involverede parter bør fokusere på at opnå forståelse for hinanden og den situation modparten stilles i, når sagen, der er skyld i konflikten, udspilles. Undgå at dømme og pege fingre ad hinanden. Det handler ikke om at få ret, men om at få fred. 

Bestyrelsen kan bistå som mellemled i konfliktmæglingen, men kan også indhente en uvildig part, som kan sørge for, at de involverede løser konflikten. 

Læs mere om konflikthåndtering her.