Fremleje

Fremleje er, når man udlejer sin bolig til en anden. Det kan eksempelvis være, hvis man skal på udlandsrejse, skal udstationeres eller på anden vis skal være væk fra sin bolig i en periode.

Hvorfor fremleje?

Fremleje er en god mulighed til at få dækket udgifter i den periode, man er væk. Men det er ikke alle boligtyper, der tillader det. Man skal derfor sørge for at orientere sig om de forskellige regler, der findes for den enkelte boligtype, inden man sætter forventningerne efter det. 

Fremleje af andelsbolig

I en andelsboligforening kan der være nogle begrænsninger, når det gælder fremleje. Der er nemlig visse regler, der skal overholdes, og i nogle andelsboligforeninger er det ikke tilladt at udleje sin bolig.

En andelsboligforening kan forbyde udlejning af lejligheden, såfremt det er fastsat i foreningens vedtægter

Hvis foreningen har gjort udlejning forbudt i vedtægterne, så skal andelshaveren anmode andelsboligforeningen om at godkende fremlejen. Dette kan ske under særlige omstændigheder, eksempelvis hvis andelshaveren skal være væk i en længere periode.

Hvis andelsboligforeningen ikke har fastsat regler vedrørende fremleje i vedtægterne, så har andelshaveren ret til at udleje sin bolig, såfremt de overholder de gældende lejebetingelser og -regler. 

I de fleste andelsboligforeninger forholder det sig sådan, at andelshaveren skal informere andelsboligforeningen om fremlejen, og opnå godkendelse hertil. 

Andelshaveren skal sørge for at holde sig indenfor andelsboligforeningens fastlagte lejepris, når han eller hun fremlejer deres bolig. Derudover er det en god idé at sørge for en lejekontrakt, der fastlægger lejebetingelserne.

Udlejning af ejerlejlighed

Du har som udgangspunkt fri ret til at fremleje din ejerlejlighed, som du lyster. Husk dog altid at overholde lejeloven og lav en kontrakt med lejer. Hvis du kun ønsker at udleje din ejerlejlighed i en begrænset periode, så skal du lave en tidsbegrænset lejekontrakt, hvori du begrunder tidsbegrænsningen.

Forbud mod udlejning af ejerlejligheder skal stå i ejerforeningens vedtægter fra start af. Det vil sige, at det skal være vedtaget allerede ved stiftelsen af foreningen. Hvis ejerforeningen senere hen ønsker at forbyde eller begrænse fremleje, kræver det samtykke fra alle foreningens ejere.