Fortrydelsesret

Man har fortrydelsesret både ved køb af andelsbolig og ejerbolig. Når en andelsbolig eller ejerbolig sælges, så har køber seks hverdage til at fortryde aftalen. Hvis køber fortryder, skal der gives skriftlig besked til sælger inden fristen udløber, derudover skal køber betale sælger en godtgørelse på cirka en procent af købesummen. 

Sælger har ikke fortrydelsesret. Når først aftalen er underskrevet, så er de bundet, medmindre der er taget forbehold i købsaftalen.

Læs mere om andelsboligforeninger og ejerforeninger her.