Forbedringer

Forbedringer i en andelsbolig er, når andelshaveren har sat noget i stand i deres bolig. Det kan eksempelvis være, hvis andelshaveren har lavet nyt køkken, renoveret badeværelset eller lignende. Disse forbedringer kan så tillægges andelskronen, så boligen stiger i pris. Værdien af forbedringerne afskrives dog årligt og varierer alt efter, hvilken forbedring der er tale om. 

Andelshavere har ret til at foretage forbedringer i deres bolig. Forbedringerne skal dog udføres håndværksmæssigt forsvarligt og overholde byggeloven. Derudover skal de fleste større forbedringer anmeldes til bestyrelsen inden arbejdet går i gang. Skal du have lavet el- eller vvs-arbejde, så skal det udføres af en autoriseret fagmand. Hvis forbedringerne kræver byggetilladelse fra kommunen, så skal byggetilladelsen sendes til bestyrelsen inden arbejdet begynder. 

Du kan læse mere om byggeloven her.

Hvem har hvilket ansvar, når det gælder forbedringer

Bestyrelsen står ikke til ansvar over for, hvorvidt forbedringerne er foretaget håndværksmæssigt forsvarligt og lovligt. Dette gør andelshaver selv.

Andelsboligforeninger bør fastlægge rammer og regler for renovering og vedligehold af andelsboligerne i vedtægterne. På den måde sikrer foreningen sig bedst muligt mod forværring af andelboligforeningen og dens lejligheder. Det bør ligeledes fremgå, hvem der bærer hvilket ansvar, når det gælder fejl og mangler.

Som andelshaver bør du undersøge reglerne grundigt før du foretager forbedringer. Rådfør dig med bestyrelsen og søg godkendelse forinden.

Forbedringer skal overholde disse fire principper:

  • Det skal være noget, der øger værdien af andelsboligen, før det tæller som en forbedring.
  • Det skal adskille sig fra almindelig vedligeholdelse.
  • Forbedringerne skal være synlige eller kunne konstateres før de kan blive medregnet.
  • De skal udføres lovligt og forsvarligt.

Gem dokumentation

Vælger du at foretage forbedringer i din andelsbolig, så behold dokumenter og kvitteringer. Dette gælder også, hvis du selv udfører arbejdet.

Udfører du arbejdet selv, så kan du gemme indkøbslisten på de materialer, du har brugt. Du kan ligeledes notere det antal timer, som en professionel ville have brugt på forbedringen. Hvis du selv har brugt 40 timer på projektet, men en professionel estimeret ville have brugt halvdelen af tiden, så er det den tid du skal gå efter.

Hvis du har fået en professionel håndværker til at udføre arbejdet, så husk at bede om en udspecificeret faktura, der beskriver, hvad der er blevet lavet.

Ved el- eller vvs-arbejde, er det også vigtigt at få dokumentation på, at det er autoriserede folk, der har udført forbedringen.

Dokumentationen vil, den dag du fraflytter din andelsbolig, gøre det lettere for vurderingsmanden at lave en vurderingsrapport.