Forbedringer

Forbedringer i en andelsbolig er, når andelshaveren har sat noget i stand i deres bolig. Det kan eksempelvis være, hvis andelshaveren har lavet nyt køkken, renoveret badeværelset eller lignende. Disse forbedringer kan så tillægges andelskronen, så boligen stiger i pris. Værdien af forbedringerne afskrives dog årligt og varierer alt efter, hvilken forbedring der er tale om. 

Andelshavere har ret til at foretage forbedringer i deres bolig. Forbedringerne skal dog udføres håndværksmæssigt forsvarligt og overholde byggeloven. Derudover skal de fleste større forbedringer anmeldes til bestyrelsen inden arbejdet går i gang. Skal du have lavet el- eller vvs-arbejde, så skal det udføres af en autoriseret fagmand. Hvis forbedringerne kræver byggetilladelse fra kommunen, så skal byggetilladelsen sendes til bestyrelsen inden arbejdet begynder. 

Bestyrelsen står ikke til ansvar over for, hvorvidt forbedringerne er foretaget håndværksmæssigt forsvarligt og lovligt. Dette gør andelshaver selv.

Du kan læse mere om byggeloven her.