Faldstammer

Faldstammer er lodrette afløbsrør, som sikrer afløb i boliger i flere etager eller i etageejendomme. Det gælder f. eks. 2- eller 3-plans huse med badeværelse på øverste etage samt køkken og badeværelse i midterste og/eller nederste etage samt boliger i lejlighedskomplekser. Faldstammer er de rør, der leder lejlighedernes spildevand væk til et samlet afløb. 

Faldstammer er lavet af solidt materiale, der sikrer en lang holdbarhed. Disse skal dog fortsat vedligeholdes, ligesom alt andet i en ejendom. 

Foreningen har ansvaret for at vedligeholde de faldstammer, der går lodret gennem etagerne, også dem der er inde i lejlighederne. De vandrette rør samt vandlåsen står beboerne derimod selv for at vedligeholde. Beboeren har pligt til at rense vandlåsen i tilfælde af tilstopning o.lign. Derudover skal beboerne indberette, hvis de oplever lækage eller aflejringer på faldstammerne i deres egen bolig. 

Læs mere om vedligeholdelse her.