Faldstammer

Faldstammer er lodrette afløbsrør, som sikrer afløb i boliger i flere etager eller i etageejendomme. Det gælder f. eks. 2- eller 3-plans huse med badeværelse på øverste etage samt køkken og badeværelse i midterste og/eller nederste etage samt boliger i lejlighedskomplekser. Faldstammer er de rør, der leder lejlighedernes spildevand væk til et samlet afløb. 

Faldstammer er lavet af solidt materiale, der sikrer en lang holdbarhed. Faktisk kan de holde helt op til 50-60 år.

Hvem har ansvaret for faldstammer?

Foreningen har ansvaret for at vedligeholde de faldstammer, der går lodret gennem etagerne, også dem der er inde i lejlighederne. Dette gælder i andelsboligforeninger og som regel også i ejerforeninger. De vandrette rør samt vandlåsen står beboerne derimod selv for at vedligeholde. Beboeren har pligt til at rense vandlåsen i tilfælde af tilstopning o.lign.

Beboerne har pligt til at indberette, hvis de oplever lækage eller aflejringer på faldstammerne i deres egen bolig. Ligeledes er det en god idé at holde øje med om, man har problemer med at trække ud i toilettet eller hvis vasken hyppigt stopper til, også selvom den er renset.

Konsekvenserne kan blive store

Ignorerer man problemer med faldstammerne, kan det have alvorlige konsekvenser for hele ejendommen.

Oplever misfarvninger på vægge og lofter, eller skjolder på faldstammer, så er det muligvis fordi, der er et læk. Det er vigtigt, at man handler i hurtigt i sådanne tilfælde, da det kan gøre stor skade og resultere i at lofter og vægge skal laves på ny.

Vedligeholdelse af faldstammer

Faldstammerne skal på trods af den langvarige holdbarhed fortsat vedligeholdes, ligesom alt andet i en ejendom. Derfor kan foreningerne gøre klogt i at føre servicetjek af deres faldstammer en gang i mellem.

Beboere bør blive gjort opmærksom på hvad der må komme i afløbet, og hvad der ikke må komme i afløbet. Hvis man smider bind, tamponer og vat i toilettet, eller hælder fedt i vasken i køkkenet, så øger man risikoen for at kloaken stopper til.

Ligeledes bør beboere tænke over, ikke at hælde for mange kemikalier i håndvasken, blandt andet fra rengøring. Da disse kemikalier kan slide på rørene.

Læs mere om vedligeholdelse her.