Erhvervslejemål

Erhvervslejemål er et eller flere lokaler, der udlejes til erhvervsbrug. Det kan være til butikker, småindustri, kontor eller lignende. Der gør sig andre andre regler gældende for erhvervslejemål end for privat beboelse. Denne type lokaler er omfattet af Erhvervslejeloven

Mange boligforeninger har erhvervslejemål i stueetagen. Særligt i Københavnsområdet. For mange boligforeninger udgør erhvervslejemål er stor del af deres indtægt, som kan være med til at finansiere drift og vedligeholdelse. Det kan derfor være en stor fordel for andelsbolig- og ejerforeninger at udleje underetagen til erhvervsmæssige formål, såfremt beliggenheden er god. 

Mange boligforeninger kan altså drage stor nytte af erhvervslejemål, men der er selvfølgelig også mange risici, der følger med. Hvis foreningen har problemer med at udleje lokalerne, på grund af en dårlig placering eller i krisetider, kan det blive til en ærgerlig udgift i stedet for indtægt. Ligeledes kan det være tidskrævende at håndtere erhvervsudlejning, hvis der er stor udskiftning i lejere. 

Samtidig kan erhvervslejemål være til gene for boligforeningens beboere i forbindelse med støj og/eller lugtgener. 

Alt i alt kan det være en kompliceret proces at lave erhvervslejeaftaler, og oplever man som forening ikke nogen betydelige indtægt, kan det være man skal overveje at omdanne lokalerne til almindelige boliger. 

Læs mere om andelsboligforeninger og ejerforeninger her.