Den offentlige ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering er statens vurdering af din ejendoms værdi. Den er udarbejdet på baggrund af en statistik over kommunens registrerede salg af udlejningsejendomme, og på baggrund af hvad ejendommen ville koste, hvis den var en udlejningsejendom. Den offentlige ejendomsvurdering er ikke blevet opdateret siden 2011.

Man udarbejder ikke længere offentlig ejendomsvurdering på andelsboligforeningers ejendomme. Det vedtog Folketinget i 2021. Det er dog fortsat muligt at benytte den gamle vurdering til at beregne andelsværdien. I dag vurderes andelsboligforeningers ejendomme primært ud fra en valuarvurdering. 

Læs regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger her.