Byggelovgivningen

Byggelovgivningen har til formål at sikre, at bebyggelsen er udført lovligt og forsvarligt. Som andelshaver er man underlagt byggeloven. Såfremt andelsboligforeningen følger standardvedtægterne, så har andelshaveren ret til at foretage ændringer i deres egen bolig. Dog kan der være særregler for den enkelte andelsboligforening. Dette vil være oplyst i foreningens vedtægter. Når man foretager ændringer i boligen er det, i de fleste tilfælde, nok at oplyse bestyrelsen herom. Men i visse tilfælde skal man søge om tilladelse fra kommunen. Dette gælder eksempelvis, hvis man vil lave ændringer, der vedrører en bærende væg.

Du kan læse mere om byggelovgivningen her.