Bestyrelsesmøde

Et bestyrelsesmøde er et møde for bestyrelsesmedlemmerne i boligforeningen. Det er op til bestyrelsen selv, i den enkelte forening, hvor mange møder de holder, og hvordan de kommunikerer. Det er typisk på disse møder, at bestyrelsen drøfter henvendelser, planlægning af ejendommens drift, igangsættelse af opgaver og lignende. Det er formandens pligt at indkalde til bestyrelsesmøder, og de kan gøre det, så ofte behovet er der. Det er ligeledes formandens opgave at sørge for at der bliver afholdt bestyrelsesmøde, når der er behov for det, og sørge for at alle bestyrelsesmedlemmer bliver indkaldt. Fristen for indkaldelse afhænger af foreningens vedtægter. 

Bestyrelsen er kun i stand til at tage beslutninger, hvis over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, samt bestyrelsesformanden er til stede. Beslutningerne bliver truffet af de tilstedeværende ved mødet, og afgøres ved flertal. I tilfælde af stemmelighed, så er bestyrelsesformandens stemme afgørende. Ved hvert møde udarbejder bestyrelsen et referat.

Læs mere om boligforeninger her.