Bestyrelse

En bestyrelse står for den daglige ledelse og drift af en boligforening. Bestyrelsen i en boligforening er frivillige og har til opgave at træffe beslutninger og planlægge fremadrettet på foreningens vegne. Foreningens bestyrelse kan anses som et bindeled mellem beboere og administration. De lytter til og formidler beboernes ønsker og behov, som administrationen godkender.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består som regel af en formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt en næstformand. Derudover vælges der suppleanter for et år ad gangen, som skal træde til, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne fraflytter eller på anden vis ikke længere er en del af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsesformanden er udvalgte af foreningen på generalforsamlingen og vælges for 2 år ad gangen.

Opgaver i en bestyrelse

Der er mange forskellige opgaver i en bestyrelse. Bestyrelsen vælger selv, hvem der har hvilke roller, når det kommer til opgaver. 

Bestyrelsen i en boligforening sidder med et stort ansvar. Der er regler og love, der skal efterleves, og opstår der problemer i foreningen, så er det bestyrelsens ansvar at løse. 

For at bestyrelsen ikke sidder alene med alle de tunge opgaver, så hyrer de som regel en ekstern bistand i form af en ejendomsadministrator, der kan hjælpe bestyrelsen og foreningen med at opkræve bolig-afgifter, betale forsikringer, sørge for at lånene er rigtige, og hjælpe med den økonomiske del, når der skal renoveres og lignende. 

For at gøre bestyrelsesarbejdet endnu lettere, kan bestyrelsen vælge at bruge MinEjendom. Her kan de styre foreningens interne kommunikation, holde styr på vigtige dokumenter, vedligehold og meget mere.

Læs mere om foreningslivet her.