Bestyrelse

En bestyrelse står for den daglige ledelse og drift af en boligforening. Bestyrelsen i en boligforening er frivillige og har til opgave at træffe beslutninger og planlægge fremadrettet på foreningens vegne. Foreningens bestyrelse kan anses som et bindeled mellem beboere og administration. De lytter til og formidler beboernes ønsker og behov, som administrationen godkender.

Bestyrelsen består som regel af en formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsesformanden er udvalgte af foreningen på generalforsamlingen og vælges for 2 år ad gangen. Der er mange forskellige opgaver i en bestyrelse. Bestyrelsen vælger selv, hvem der har hvilke roller, når det kommer til opgaver. 

Bestyrelsen i en boligforening sidder med et stort ansvar. Der er regler og love, der skal efterleves, og opstår der problemer i foreningen, så er det bestyrelsens ansvar at løse. 

For at bestyrelsen ikke sidder alene med alle de tunge opgaver, så hyrer de som regel en ejendomsadministrator, der kan hjælpe bestyrelsen og foreningen med at opkræve bolig-afgifter, betale forsikringer, sørge for at lånene er rigtige, og hjælpe med den økonomiske del, når der skal renoveres og lignende. 

For at gøre bestyrelsesarbejdet endnu lettere, kan bestyrelsen vælge at bruge MinEjendom. Her kan de styre foreningens interne kommunikation, holde styr på vigtige dokumenter, vedligehold og meget mere.

Læs mere om foreningslivet her.