Andelsboligloven

Andelsboligloven er den lov, der regulerer forholdet mellem selve andelsboligforeningen og dens medlemmer. Andelsboligloven er en lov alle andelsboligforeninger er underlagt. Her fremgår blandt andet salgs- og købsbetingelser, regler om værdifastsættelse, hvordan andelsboligforeninger skal planlægge vedligehold osv. 

Læs hele andelsboligloven her.