Afskrivninger

En afskrivning er det forventede tab over tid. Afskrivninger knytter sig til forbedringer. Almindelig vedligeholdelse, såsom maling af vægge, tæller ikke med som en forbedring, og der afskrives derfor ikke herpå. 

Forbedringer får afskrevet en værdi årligt – hvilket varierer alt efter hvilken slags forbedring, der er tale om. Har man fået nye hårde hvidevarer, vil de tabe værdi hurtigere, end hvis man har fået lavet nyt køkken. Det bør stå i vedtægterne hvilken afskrivningskurve, man følger. Der findes forskellige tabeller og det er op til den enkelte forening at beslutte, hvilken man benytter. Afskrivninger påvirker andelsboligens pris. Fastsættelsen af en andelsboligs pris er således – maksimalpris plus værdien af forbedringerne minus afskrivninger. 

Ønsker du at blive klogere på andelsboligforeninger, så kan du læse mere her.