Affaldssortering

Affaldssortering er blevet almen skik i boligforeninger. Senest fra udgangen af 2022 skal affald sorteres i 9 fraktioner. Reglerne gælder i alle kommuner, men det kan dog være forskelligt fra kommune til kommune, hvordan fraktionernes sorteres helt konkret. 

De forskellige affaldstyper indebærer: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Fra 1. juli 2023 skal der i alt sorteres i 10 fraktioner, da tekstiler også bliver en del af affaldssortering. 

Læs mere om boligforeninger her.