Affaldssortering

Affaldssortering er blevet almen skik i boligforeninger.

Hver dansker producerer årligt mere end et halvt ton affald, og afbrænding heraf udleder enorme mængder CO2. Hvis vi derfor sorterer vores affald, og sender det til genbrug, har vi mulighed for at skåne miljøet betydeligt. For når vi affaldssorterer, så udleder vi mindre CO2.

Når man sorterer sit affald, sørger man for at materialet kan genbruges. Hvorimod hvis affaldet blandes, så ryger det til forbrænding, og går tabt.

Alle husholdninger og virksomheder skal affaldsortere. Der findes ikke som sådan en bøde for ikke at affaldssortere, eller for at affaldssortere forkert. Men kommunerne kan vælge at lægge et gebyr for forkert håndtering af affaldssortering.

Senest fra udgangen af 2022 skal affald sorteres i 9 fraktioner. Reglerne gælder i alle kommuner, men det kan dog være forskelligt fra kommune til kommune, hvordan fraktionernes sorteres helt konkret. 

De forskellige affaldstyper indebærer: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Fra 1. juli 2023 skal der i alt sorteres i 10 fraktioner, da tekstiler også bliver en del af affaldssortering. Du kan læse mere om affaldssortering i Københavns Kommune her.

Det kan være svært at blive klog på, hvilke materialer der skal sorteres hvordan. Der findes der adskillelige guides til, hvordan du sorterer dit affald. Vær dog bevidst om, at følge din kommunes anvisninger.

Læs mere om livet i boligforeninger her.