Administration

Ansvaret for administration og drift pålægges bestyrelsen. Bestyrelsen i en andelsboligforening kan vælge selv at administrere budget, regnskab, papirarbejde m.m. i forbindelse med salg af andele. Dog er dette en stor og tidskrævende opgave, som indebærer en stor mængde data, en kompliceret lovgivning og signifikante beløb. Derfor kan det være klogt at have en ejendomsadministrator, der kan håndtere foreningens administration. Dette benytter mange andelsboligforeninger sig af. Ejendomsadministratorens konkrete opgaver kan fastsættes i vedtægterne eller aftales mellem andelsboligforeningen og administratoren.

Bliv klædt godt på til livet i en boligforening her.